کشتی گیران به اعتراض علیه بریج بوشان شاران سینگ از BJP به دلیل اتهامات آزار جنسی ادامه می دهند | اخبار

27 آوریل 2023، 11:51 صبح ISTمنبع: TOI.in

در چهار روز گذشته، گراپلرهای آس هندی در Jantar Mantar دهلی خوابیدند و تمرین کردند. وینش فوگات، ساکشی مالیک، باجرانگ پونیا و بسیاری از کشتی گیران دیگر در اعتراض علیه بریج بوشان شاران سینگ، رئیس فدراسیون کشتی هند (WFI) به اتهام آزار و اذیت جنسی شرکت دارند.