کشتی گیران باید این کار را 3 ماه پیش انجام می دادند: یوگشوار دات با تأخیر در ثبت یک FIR در برابر رئیس WFI | اخبار

30 آوریل 2023، 10:37 صبح ISTمنبع: اکنون آینه

یوگشوار دات، کشتی گیر برنده مدال المپیک، که همچنین یکی از اعضای کمیته ای است که اتهامات آزار جنسی زنان کشتی گیر هندی علیه بریج بوشان شاران سینگ، رئیس فدراسیون کشتی هند را بررسی می کند، گفت که پلیس پس از ارائه گزارش، کار خود را انجام خواهد داد. اعتماد باید همیشه به سیستم قضایی وجود داشته باشد. وی در مورد تاخیر در اقدام پلیس گفت: پلیس فقط زمانی اقدام خواهد کرد که شما آن را به آنها گزارش دهید. اگر یکی در خانه بنشیند این کار را نمی کنند. کشتی گیران باید 3 ماه قبل این کار را می کردند. قبلا هم گفته بودم که اگر می خواهند به پلیس اطلاع دهند…