کشاورزان پیشنهاد “مشروط” مرکز را رد کرده و تهدید به تشدید اعتراض می کنند | اخبار

30 نوامبر 2020 ، 08:04 AM ISTمنبع: بار اکنون

اتحادیه های کشاورزان که در نزدیکی مرز دهلی معترض بودند پیشنهاد مذاکرات مرکز را رد کردند و گفتند که آنها آماده بحث و گفتگو هستند اما نه به شرط انتقال اولین بار به محل معترض تعیین شده در بوراری در پایتخت. کشاورزان در ادامه تهدید به تشدید اعتراضات کردند و خواستار بسیج کشاورزان برای اعتراضات سطح ایالت در سراسر کشور شدند. “شرط ارائه شده برای گفتگو توهین به کشاورزان است. ما تصمیم گرفته ایم که هرگز به زمین بوراری نخواهیم رفت زیرا اثبات این که این زندان آزاد است ، بدست آوردیم. ما به جای اینکه به یک زندان باز برویم ، تصمیم گرفته ایم دهلی را با مسدود کردن پنج نقطه اصلی ورود به شهر “غرائو” (محاصره) کنیم. ”