کشاورزان معترض موانع را برداشته و راه را برای آمبولانس باز می کنند | اخبار

28 نوامبر 2020 ، 01:19 PM ISTمنبع: TOI.in

انسانیت به معنای کمک و مراقبت از دیگران است. کشاورزان معترض با مشاهده یک آمبولانس ، موانع را تحت فشار قرار دادند تا راهی در مرز دهلی – هاریانا ایجاد کنند. حتی به این ترتیب ، آنها برای نشان دادن نظم و انضباط ، مانع ها را پس از عبور آمبولانس دوباره در جای خود قرار دادند. آنها با اعتراض خود در محل ادامه دادند. کشاورزان به قانون مزرعه مصوب دولت مرکزی اعتراض دارند.