کشاورزان سعی می کنند وارد دهلی شوند و موانع موجود در مرز قاضی پور را بردارند | اخبار

01 دسامبر 2020 ، 01:32 PM ISTمنبع: TOI.in

کشاورزان آشفته با استفاده از تراکتور موانع پلیس در مرز قاضی پور را برداشته و قصد ورود به دهلی را داشتند. با این حال ، آنها توسط نیروهای امنیتی متوقف شدند. مرکز پیشنهاد کرده است که در روز سه شنبه در ساعت 3 بعد از ظهر با کشاورزان آشفته گفتگو کند. کشاورزان نسبت به قوانین جدید مزرعه در مکان های مختلف دهلی و هاریانا معترض هستند. کشاورزان خواستار برگشت کامل قوانین مزرعه هستند.