کشاورزان خواستار “بهارات بند” در 8 دسامبر | اخبار

04 دسامبر 2020 ، 06:33 PM ISTمنبع: بار اکنون

سازمان های کشاورزان خواستار برگزاری یک روزه بهارات باند در 8 دسامبر هستند. نمایندگان دولت و كشاورزان توافق كردند كه روز شنبه مجدداً ملاقات كنند حتی اگر این مركز اظهار داشت كه می تواند تدابیری مانند مالیات برابر برای مأموریتهای APMC و بازارهای خصوصی ، ثبت نام بازرگانان خصوصی و اجازه دادگاه های تجدیدنظر بالاتر در اختلافات كشاورزی قراردادی را در نظر بگیرد.

مطالب جدید خواندنی  وزیر جنگل MP گزارش های دعوت شام به ویدیا بالان را هنگام شلیک تکذیب کرد | اخبار