کشاورزان اعتراض می کنند: CM Chouhan | ادعا می کند: “کنگره پریشان است ، بدنبال هرج و مرج است” اخبار

دسامبر 03 ، 2020 ، 11:26 PM ISTمنبع: ANI

شیوراج سینگ چوهان ، رئیس وزیر مادیا پرادش ، در 03 دسامبر در یک اجتماع در سهره مادیا پرادش ، در مورد اعتراض کشاورزان صحبت کرد. چوهان گفت ، “کنگره همیشه با کشاورزان مخالفت کرده است. آنها پریشان هستند و به دنبال هرج و مرج هستند. همان کنگره ای بود که کشاورزان نیموچ و مندسور را تحریک کرد و به خشونت دامن زد. ” وی افزود: “ما اجازه نمی دهیم كنگره به هر قیمتی در مادیا پرادش این كار را انجام دهد.”