کرالا: پزشکان در اعتراض به قتل دکتر واندانا داس اعتراض کردند

10 مه 2023، ساعت 08:30 عصر ISTمنبع: ANI

دانشجویان پزشکی، تحت حمایت انجمن جراحان خانگی در 10 مه اعتراضی را به دلیل قتل دکتر واندانا داس در تیرووانانتاپورام برگزار کردند. معترضان با سردادن شعارهایی خواستار عدالت شدند. پلاکاردهایی هم بلند کردند. دکتر واندانا داس در 10 مه توسط یک متهم که توسط پلیس برای معاینه پزشکی به بیمارستان کوتاراکرا تالوک آورده شده بود، با ضربات چاقو کشته شد. او بعداً در حین درمان فوت کرد.