کرالا: اعضای اتحادیه دانشجویی کرالا در مقابل دفتر شهردار در تیرووانانتاپورام | اخبار

17 آوریل 2023، 08:57 عصر ISTمنبع: ANI

اعضای اتحادیه دانشجویی کرالا یک راهپیمایی اعتراضی را در مقابل دفتر شهردار در تیرووانانتاپورام برگزار کردند. اعضای KSU علیه ادعای “زعفرانی سازی” کتاب های درسی NCERT اعتراض کردند. پلیس کرالا برای کنترل وضعیت نظم و قانون از ماشین های آب پاش استفاده کرد.