کاپیل سیبال: اگر می‌خواهیم هند را در امان نگه داریم باید طبق قانون و دستور عمل کنیم: کاپیل سیبال | اخبار

16 آوریل 2023، 11:17 صبح ISTمنبع: TOI.in

سه نفری که عتیق را کشتند فقط با یک تپانچه در دست بودند و کسی متوجه نشد؟ اگر چنین قتل‌هایی اتفاق بیفتد و رهبران بگویند که این چیز خوبی است زیرا او یک گانگستر بود، چه اتفاقی می‌افتد؟ مردم اینگونه خواهند کشت، نظم و قانون چه خواهد شد؟ بنابراین، اگر می‌خواهیم هند را نجات دهیم، باید طبق قانون و نظم رسیدگی شود.» کاپیل سیبال گفت.