کاوشگر تهدید نیتین گادکاری: تیم NIA امروز برای بررسی به ناگپور می رود | اخبار

25 مه 2023، 11:52 صبح ISTمنبع: اکنون آینه

نیتین گادکاری وزیر راه و ترابری اتحادیه روز دوشنبه از طریق تماس تلفنی در محل اقامت خود در دهلی تهدید به مرگ شد. دفتر وزیر بلافاصله این حادثه را به پلیس دهلی گزارش داد و پلیس تحقیقات در این زمینه را آغاز کرد. منابع روز سه شنبه این اطلاعات را فاش کردند و بر وخامت اوضاع تاکید کردند. ایمنی و امنیت وزیر در اولویت قرار خواهد داشت زیرا مقامات برای شناسایی و دستگیری فرد مسئول تهدید کننده تلاش می کنند.