کانادا: عربستان و کانادا روابط دیپلماتیک کامل خود را احیا می کنند: وزارت خارجه عربستان سعودی

کانادا: عربستان و کانادا روابط دیپلماتیک کامل خود را احیا می کنند: وزارت خارجه عربستان سعودی

ریاض: عربستان سعودی و کانادا روابط دیپلماتیک کامل خود را از سر خواهند گرفت، پادشاهی سعودی روز چهارشنبه پس از اختلاف بر سر حقوق بشر در سال 2018 که منجر به اخراج ریاض شد، گفت: اوتوواسفیر و مسدود کردن تجارت جدید.
پس از مذاکرات سال گذشته بین ولیعهد، تصمیم گرفته شده است که سطح روابط دیپلماتیک با کانادا را به وضعیت قبلی خود بازگردانیم. محمد بن سلمان وزارت امور خارجه عربستان سعودی در بیانیه ای اعلام کرد: جاستین ترودو نخست وزیر کانادا و نخست وزیر کانادا.