کاشمر برای تأمین برق بهتر ، رسیدگی به شکایات از امکانات مراقبت از مشتری برخوردار می شود | اخبار

07 دسامبر 2020 ، 10:53 PM ISTمنبع: ANI

ستوان فرماندار جامو و کشمیر ، مانوج سینها ، خدمات الکترونیکی مراقبت از مشتری شرکت توزیع نیروی برق کشمیر را افتتاح کرد تا تحقیقات و رسیدگی به شکایات را در زمان واقعی به مصرف کنندگان برق در دره ارائه دهد. اکنون سرویس جدید این امکان را به مشتریان می دهد تا تماس بگیرند و شکایات خود را در مورد منبع تغذیه ثبت کنند. مرکز مراقبت از مشتری که با فناوری مدرن تسهیل شده است ، بصورت شبانه روزی برای دریافت شکایت از طریق حالتهای مختلف مانند تلفن کار خواهد کرد. به گفته آجیاز احمد ، مدیر عامل KPDCL ، هدف این طرح جدید حل مشکلات مربوط به برق در مناطق مربوطه توسط مشتریان است.