کار من تجزیه و تحلیل حکم دیوان عالی نیست: بهگات سینگ کوشیاری | اخبار

11 مه 2023، 22:51 ISTمنبع: ANI

باگات سینگ کوشیاری، فرماندار سابق ماهاراشترا و رهبر حزب بهاراتیا جاناتا، در 11 مه، در سخنانی درباره حکم دادگاه عالی در مورد بحران سیاسی ماهاراشترا، گفت که هر حکمی که از سوی دیوان عالی صادر شده است، وظیفه تحلیلگر است که آن را تجزیه و تحلیل کند و وظیفه او نیست. او گفت: «من سه ماه پیش از سمت فرماندار ماهاراشترا برکنار شدم و از آن زمان تاکنون خود را از سیاست دور نگه داشته ام. کسانی که با قانون سر و کار دارند می توانند در مورد رای دیوان عالی کشور اظهار نظر کنند. وقتی دیوان عالی رأی خود را صادر کرد، این وظیفه تحلیلگران است که آن را تحلیل کنند و نه من.»