“کار غارت سرزمین قبایل”: حفاری CM Chhattisgarh در BJP بر سر ترک حزب ناند کومار سای | اخبار

01 مه 2023، 08:16 عصر ISTمنبع: ANI

بوپش باگل، رئیس قبیله چاتیسگار، در 01 مه در رایپور، با استقبال از ناند کومار سای، رهبر قبیله ای کهنه کار در حزب کنگره، به بررسی خروج سای از حزب در BJP پرداخت. CM که BJP را ضد قبیله خواند، BJP را به غارت “زمین های مردم قبیله” متهم کرد. باگل گفت: «ناند کومار سای، یک رهبر قوی که از حزب بهاراتیا جاناتا سرخورده است، که 5 بار نماینده مجلس بوده است، رئیس کمیسیون قبایل برنامه ریزی شده بوده است، از پیوستن به حزب کنگره بسیار استقبال می شود. وی افزود: «این کاملاً درست است که می‌گفتیم کار غارت سرزمین قبایل در دولت حزب بهاراتیا جاناتا انجام شده است. ناند کومار سای، رهبر قبیله ای کهنه کار، پس از خروج اخیر از BJP، به حزب کنگره پیوست.