کار در دهلی به شدت متوقف شد: رئیس هیئت مدیره دهلی کجریوال در مورد رأی وحدت رویه دیوان عالی | اخبار

11 مه 2023، 22:48 ISTمنبع: ANI

یک شعبه 5 قاضی دیوان عالی حکمی به اتفاق آرا در مورد اختلاف حقوقی بین مرکز و دولت دهلی بر سر کنترل کارمندان دولت در پایتخت ملی اعلام کرد. آرویند کجریوال، رئیس وزیر دهلی در گفتگو با رسانه ها در این باره گفت که کار در دهلی به شدت متوقف شد. آرویند کجریوال گفت: «به محض تشکیل دولت ما، نخست وزیر دستوری از دولت مرکزی صادر کرد که کلیه تصمیمات مربوط به انتقال و شغل همه افسران شاغل در دهلی بر عهده دولت دهلی نخواهد بود. یعنی اگر کسی رشوه می گیرد، ما حتی نمی توانیم او را معلق کنیم. با استفاده از این دستور، کار در دهلی به اجبار متوقف شد.