کارگردان «داستان کرالا» Sudipto Sen می‌گوید قادر به خوابیدن، نفس کشیدن برای 7-8 سال گذشته نبودم | اخبار

18 مه 2023، 01:11 صبح ISTمنبع: ANI

کارگردان و نویسنده «داستان کرالا»، سودیپتو سن، در 17 مه گفت که نوشتن داستان برای او بسیار آزاردهنده بود و او نتوانست در هفت تا هشت سال گذشته به درستی بخوابد. ماجرا این است که 7-8 سال گذشته داستان این دخترها نتوانستند من را درست بخوابم، نگذارند درست بخوابم. برای من خیلی دردناک بود. این بخش بسیار غم انگیزی از دموکراسی ما است. هر چه به نام دموکراسی می گذرد درست نیست. هنگامی که ما در مورد شبکه تروریستی فعال در هند صحبت می کنیم، من از هر حزب سیاسی درخواست می کنم. هر حزب سیاسی باید وجدان خود را به دست آورد، دور هم جمع شود و با شر جامعه مبارزه کند.