کاروان پلیس UP حامل عتیق احمد در Bichhiwara راجستان توقف می کند | اخبار

12 آوریل 2023، ساعت 12:22 صبح ISTمنبع: ANI

کاروان پلیس اوتار پرادش حامل عتیق احمد سیاستمدار مافیایی شده در مسیر پرایاگراج در بیچیوارای راجستان در 11 آوریل متوقف شد. کاروان در میان تدابیر شدید امنیتی در حالی که او در حال پایین آوردن ون پلیس بود متوقف شد. گانگستر احمد پس از محکومیت به حبس ابد در 28 مارس 2006 در زندان سابارماتی گجرات اسکان داده شد. عتیق احمد از گجرات است تا دوباره در دادگاه پرایاگراج در پرونده قتل اومش پال حاضر شود.