کارناتاکا: یورش لوکایوکتا به خانه افسر KIADB ناراسیمها مورتی در تومکورو | اخبار

31 مه 2023، 10:35 صبح ISTمنبع: TOI.in

مقامات لوکایوکتا روز سه شنبه به خانه ناراسیمها مورتی، افسر هیئت توسعه مناطق صنعتی کارناتاکا (KIADB) در منطقه تومکورو در ارتباط با یک پرونده فساد یورش بردند. ماموران در جریان این حمله اسناد را ضبط کردند.