کارناتاکا برای اجرای سیاست آموزشی دولتی، دیگر از «سیاست آموزشی ناگپور» پیروی نخواهد کرد: DK Shivakumar | اخبار

31 مه 2023، 07:55 عصر ISTمنبع: ANI

معاون وزیر کارناتاکا، DK Shivakumar در 31 مه، در حالی که با ANI صحبت می کرد، ادعا کرد که دولت کنگره به زودی سیاست آموزشی ایالتی را در این ایالت معرفی خواهد کرد که قبلاً در مانیفست آنها مورد بحث قرار گرفته بود. ما با یک مانیفست بیرون آمده ایم، کارناتاکا یک سیاست آموزشی دولتی خواهد داشت، و هیچ سیاست آموزشی ناگپور وجود نخواهد داشت، ما در این مورد بحث خواهیم کرد… کارناتاکا متعهد است، هر سیاستی که این روزها داشتیم و اتخاذ کردیم. کارناتاکا، آموزش بسیار خوب کشور،» ادعا می کند که معاون تازه انتخاب شده DK Shivakumar.