کارمندان دبیرخانه در PoK حقوق دریافت نمی کنند، اعتراضات ضد دولتی برگزار می کنند | اخبار

29 مه 2023، 23:20 ISTمنبع: ANI

اعضای انجمن کارمندان تمام دبیرخانه ها در کشمیر اشغالی پاکستان (PoK) به دلیل عدم پرداخت حقوق و دستمزدهای خود از ژانویه به خیابان های مظفرآباد علیه دولت آمدند. در میان تورم رکوردشکنی و حکمرانی تبعیض آمیز در منطقه اشغالی، کارمندان دبیرخانه سطح پایین بر سر دولت خشمگین هستند. در چند روز اخیر کارمندان در مظفرآباد علیه دولت دست به تظاهرات زدند و خواستار دریافت حقوق و دستمزد خود شدند.