‘کارآزمایی فاز 3 کوواکسین احتمالاً بزرگترین آزمایش بالینی در هند’: محقق اصلی | اخبار

21 نوامبر 2020 ، 10:49 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

آزمایش E-3 Covaxin بسیار مهم است و این بزرگترین آزمایش فاز 3 بالینی در هند است ، دکتر E Venkata Rao ، محقق اصلی در آزمایش انسانی Covaxin در 21 نوامبر به ANI گفت. وی گفت ، “پس از موفقیت از فاز 1 و 2 این واکسن بومی ساخته Bharat Biotech. اکنون واکسن وارد فاز 3 شده است ، فاز 1 مشخصات ایمنی بود و در فاز 2 ما به دنبال آنتی بادی هایی هستیم که به اندازه کافی در بدن رشد کرده اند یا نه. فاز -3 چهره مهمی است که در آن بررسی خواهیم کرد اگر واکسن به اندازه کافی در جلوگیری از پیشرفت بیماری مثر باشد. احتمالاً دنباله فاز 3 کوواکسین بزرگترین آزمایش بالینی در هند است. ” کوواکسین وارد فاز 3 آزمایش انسانی در بوبانسوار شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>