کابینه: MB Patil رهبر کنگره به عنوان وزیر کابینه کارناتاکا سوگند یاد کرد | اخبار

20 مه 2023، 06:54 عصر ISTمنبع: ANI

MB Patil رهبر کنگره به عنوان وزیر کابینه کارناتاکا سوگند یاد کرد. مراسم تحلیف رئیس وزیر، معاون وزیر و هشت نماینده مجلس نمایندگان به عنوان وزیر (در کابینه ایالتی) در ورزشگاه کانتیراوا، بنگالورو برگزار می شود. مراسم تحلیف از ساعت 12:30 شروع شد.