کابینه طرح PLI را برای 10 بخش برای افزایش توانایی های تولید هند تصویب می کند | اخبار

11 نوامبر 2020 ، ساعت 09:51 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

وزیر اطلاعات و صداوسیمای اتحادیه پراکاش جاوادکار از تصمیمات گرفته شده در جلسه هیئت دولت مطلع شد. وی گفت كه كابینه اتحادیه طرح انگیزه تولید پیوندی (PLI) را برای 10 بخش اصلی برای افزایش توانایی های تولید هند و افزایش صادرات تصویب كرده است. وی گفت: “این طرح تولید کنندگان هندی را در سطح جهانی رقابتی ، جذب سرمایه گذاری و صادرات را افزایش می دهد.”