ژنو: منسوخ مندویه وزیر بهداشت اتحادیه در هفتاد و ششمین مجمع جهانی بهداشت سخنرانی می کند | اخبار

23 مه 2023، 09:47 عصر ISTمنبع: TOI.in

در راستای تعهد هند به جهانی سالم تر، وزیر بهداشت اتحادیه در رویدادهای جانبی برای «شفا در هند و شفا توسط هند» و همچنین «با هم با هم علیه سل مبارزه می کنیم» سخنرانی خواهد کرد و بر مشارکت هند در زمینه این بیماری تاکید خواهد کرد. سفر ارزش پزشکی و عزم هند برای حذف سل از هند تا سال 2025.