چگونگي تأسيس و ثبت شرکت هاي تجـــاري – امور فرهنگی قوه قضاییه

وجود دارد. همچنین، افراد می توانند آخرین حالت اظهارنامه های تجاری را از نحوه همین بخش مشاهده نمایند. 5. در نقطه نهایی شما کد رهگیری دریافت خواهید که با به کار گیری از آن می توانید از طریق به عبارتی وب سایت و از قسمت ثبت خواهش ها از موقعیت آرم تجاری ثبت شركت سهامي خاص خود با خبر شوید. 3. ۳بعد از این که این مورد را کلیک کردید، مجددا صفحه جدیدی باز خواهد شد که از شما درخواست کد ملی و رمز عبور را دارد. البته رمز عبور خویش را هم می بایست در همین تراز تعیین کنید.؛ در ادامه و آن‌گاه از کامل شدن تصویب نام، بایستی کلیدی به کارگیری از کد ملی و این رمز عبور وارد حساب کاربری تان شوید. درصورتیکه چه آدرس اینترنتی و طرز ورود به این تارنما را نیز در گزاره قبل به طور تام ابلاغ کرده ایم. ما در همین جا شیوه ورود به همین سایت را به جهت شما آورده ایم؛ به اندازه است فرآیند پایین را پشت سر بگذارید. کمپانی مختلط غيرسهامي، شرکتي می باشد که براي امور تجاري ذیل نام مخصوصي بين يک يا یک‌سری نفر شريک ضامن و يک يا تعدادی نفر شريک دارای مسئوليت محدود، بدون انتشار سهام، تشکيل ميشود. ارائه اقرارنامه تمامی اعضا هیات مدیره مبنی بر همین که کارمند رسمی دولت نیستند و مدیر دلیل مبنی بر همین که در کمپانی دیگری سمت رئیس عامل را دارا نمی باشد . جهت وارد شدن به تارنما سایپا می بایست تعدادی سطح معمولی را طی کنید. به این ادله ما در همین جا پیوند تصویب اسم سایپا ۱۴۰۰ را به صورت مستقیم آورده ایم تا شما حیاتی کلیک بر روی آن وارد کاغذ ثبت نام شوید. هر کمپانی و سازمانی میبایست جهت باز‌نگری كلیه فعالیت های مالی خویش و پرداخت مالیات، دفتر ها پلمپ مالیاتی که شامل یک دفتر کار روزنامه و یک دفتر کل می باشد را تنظیم نماید (کلیه کمپانی ها اعم از فعال و غیر فعال مکلف به دریافت دفترها پلمپ می باشند). 3. گزینش مسئله مهم کار کمپانی در این تراز بایستی اعتنا نمایید که بعضی از موضوعات عمل نیاز به اخذ مجوز دارند. » وارد برگه اساسی تصویب نام سایپا خواهید شد. همین حقیقتی میباشد که اکنون بسیاری از افراد متمایل به تصویب نام سایپا کلیدی آن رو به رو هستند. شرکاي سهامي کساني میباشند که سرمايهي آن ها به شکل سهام يا قطعات سهام متساوي القيمه درآمده و مسئوليت آن ها تا ميزان به عبارتی سرمايهاي است که در کمپانی دارند. در صورتی که کلیه دیتاها را به درستی وارد کرده اید، تیک کلمه «من ربات نیستم» دئر انتها کاغذ را زده و مورد «ثبت اطلاعات» را کلیک کنید.