چگونه گروه ویژه پلیس دهلی عتیق احمد گانگستر را در سال 2008 ردیابی و دستگیر کرد | اخبار

20 آوریل 2023، 08:55 عصر ISTمنبع: TOI.in

در سال 2008 بود که گروه ویژه پلیس دهلی مافیا دون عتیق احمد را از پیتامپورا در این شهر دستگیر کرد. او در آن زمان حدود 6 ماه در دهلی اقامت داشت که سلول ویژه از حضور او خبر داد. کارنال سینگ افسر بازنشسته IPS گفت که چگونه عتیق احمد از جان خود می ترسید وقتی افسران سلول ویژه مسلح به اسلحه او را محاصره کردند. گانگستر به پلیس UP تحویل داده شد. این گانگستر در 15 آوریل توسط سه تیرانداز در حالی که برای معاینه پزشکی توسط پلیس UP منتقل می شد کشته شد.