چگونه پاسخ Ghee Shakkar از S Jaishankar بینندگان را دچار انشعاب می کند | اخبار

15 مه 2023، 05:59 عصر ISTمنبع: TOI.in

وزیر امور خارجه اس جایشانکار با مهاجران هندی در سوئد گفتگو کرد و به سوالات آنها پاسخ داد. او در حین تعامل با مخاطبان، اصطلاح محبوب هندی را برانگیخت. حضار از او پرسیدند که آیا فرهنگ هند در جهان برجسته تر خواهد شد؟ جیشانکار در پاسخ به این سوال اصطلاح هندی “Aapke muh mein ghee shakkar” را برانگیخت. او گفت: نمی‌دانم چند نفر از شما هندی را دنبال می‌کنید، اما می‌دانید که اصطلاحی وجود دارد که می‌گوید «aapke muh mein ghee-shakkar» و همچنین معنای آن را برای مردم آنجا توضیح می‌دهد «آنچه می‌گویید، باشد که بیاید. درست است، واقعی.’ حاضران با کف زدن و خنده پاسخ دادند.