چگونه سوراب بوپال به محمد سلیم تبدیل شد: پدر نقش ذاکر نایک در تغییر دین پسرش را افشا کرد | اخبار

16 مه 2023، ساعت 03:39 عصر ISTمنبع: ANI

Saurabh Raj Vaidya، مردی اهل بوپال، که زمانی به خاطر ذهن درخشان خود در منطقه خود شناخته می شد، اکنون به دلیل یک “گام اشتباه” خود پشت میله های زندان است. Saurabh که اکنون به نام محمد سلیم شناخته می شود، به اتهام عضویت در سازمان تروریستی HuT دستگیر شد. اما چگونه یک مرد بی گناه تحت تأثیر یک مبلغ بحث برانگیز اسلامی قرار گرفت و قربانی تغییر دین شد؟ دکتر آشوک راج وایدیا، پدر سوراب، داستان ناگفته انتخاب پسرش اسلام را بر هندوئیسم نقل کرد.