چگونه سنگول به نماد انتقال قدرت تبدیل شد | اخبار

24 مه 2023، 09:20 عصر ISTمنبع: TOI.in

Jitendra Vummidi، شریک Vummidi Bangaru Jewellers، که سنگول را ساخته است، می گوید که سلسله Chola از آن به عنوان نمادی برای انتقال قدرت از یک پادشاه به پادشاه دیگر استفاده می کرد. در آن زمان کاهن اعظم سنگول را برکت می داد و به پادشاه جدید می داد. او اضافه می کند که روی آن لاکشمی دیوی حک شده است که نمادی از رفاه است.