چک 49000 روپیه به دختران تحت سرپرستی Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana داده می شود: نماینده مجلس شورای اسلامی Shivraj Chouhan | اخبار

25 مه 2023، ساعت 04:57 عصر ISTمنبع: ANI

شیوراج سینگ چوهان، وزیر مادیا پرادش، در 25 ماه مه از طریق ویدئو کنفرانس در بوپال با ذینفعان “Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana” در ارتباط بود. شیوراج سینگ چوهان در حین صحبت با ANI گفت: «تولد یک دختر بار نیست، یک نعمت است. دنیا بدون دختر نمی تواند اداره شود. با این حس، ما طرح های زیادی را انجام داده ایم. وقتی دولت کنگره به قدرت رسید، آنها این طرح را متوقف کردند. در این ‘Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana’ پس از ازدواج، کنگره هیچ پولی نداده است. ما تصمیم گرفتیم که چک 49000 روپیه به دختران تحت این طرح تعلق گیرد.