چند روز پس از دفاع از گوتام آدانی بر سر گزارش هیندنبورگ، رئیس NCP شارد پاوار با صنعتگر ملاقات کرد | اخبار

21 آوریل 2023، ساعت 12:46 صبح ISTمنبع: AP

در اقدامی که به عنوان تضعیف بیشتر وحدت اپوزیسیون در موضوع آدانی دیده می شود، شراد پاوار، رئیس NCP، با صنعتگر گوتام آدانی به مدت دو ساعت در اقامتگاه سابق بمبئی جنوبی ملاقات کرد. در اوایل این ماه، پاوار در حمایت از آدانی صحبت کرده بود و گفت که این گروه هدف هیندنبورگ بوده است. ممکن است یادآوری شود که حمله کنگره به نخست وزیر نارندرا مودی حول محور آدانی بوده و حمایت آشکار پاوار از این گروه نشان می دهد که همه احزاب مخالف از حمله مستقیم راهول گاندی به صنعتگر حمایت نمی کنند.