چمولی اوتاراخند بارش برف تازه دریافت می کند | اخبار

نوامبر 23 ، 2020 ، 09:29 PM ISTمنبع: ANI

منطقه چمولی اوتاراخند در 23 نوامبر بارش برف تازه دریافت کرد. نقاط مشهور Badrinath Dham و Auli Sports Adventure با پتوی ضخیم برف پوشانده شده است. Badrinath در ارتفاع 3300 متری از سطح دریا واقع شده است.