چرا کل دولت هند در تلاش برای نجات یک مرد است: نارش تیکایت در اعتراض کشتی گیران | اخبار

30 مه 2023، 08:53 عصر ISTمنبع: TOI.in

نارش تیکایت وارد هاریدوار شد، جایی که کشتی گیران برای غوطه ور شدن مدال های خود در رودخانه گانگا به عنوان نشانه اعتراض علیه رئیس WFI و نماینده BJP، بریج بوشان شاران سینگ به دلیل اتهامات آزار جنسی، جمع شده بودند. او از کشتی گیران مدال گرفت و به دنبال وقت پنج روزه بود.