چراغ های چینی در نزدیکی دیوالی در گواهاتی خنثی می کنند اخبار

نوامبر 09 ، 2020 ، 12:00 AM ISTمنبع: ANI

پیش از دیوالی ، مغازه دار فروش چراغ در گواهاتی ادعا کرد که تجارت چراغ های چینی در سال جاری خنثی شده است زیرا مشتریان در حال انتخاب “ساخت هند” هستند. امسال تأمین چراغ های چینی متوقف شده است ، بنابراین تولیدکنندگان هندی به خود متکی شده اند. این امر همچنین منجر به افزایش قیمت چراغ های ساخت هند شده است. یکی از مغازه داران محلی گفت: «هیچ گونه چراغ چینی عرضه نشده است. مغازه دارها چراغ های ساخت هند را تهیه کرده اند ، بنابراین قیمت ها افزایش یافته است. ”