چاوی ​​رنجان: ED افسر IAS جارخند چاوی رنجان را دستگیر کرد | اخبار

05 مه 2023، 05:07 عصر ISTمنبع: TOI.in

یک مقام گفت، افسر IAS جارخند، چاوی رنجان، روز پنجشنبه پس از یک روز کباب کردن به دلیل مشارکت در معاملات غیرقانونی زمین توسط اداره اجرا (ED) دستگیر شد. او گفت که افسر دسته 2011 کادر جارکند به بازداشت ED منتقل شده است.