چاتیسگر: پلیس رایپور 2 نفر را با شاخ گوزن باتلاقی به ارزش 2.5 میلیون روپیه دستگیر کرد | اخبار

17 آوریل 2023، ساعت 12:45 صبح ISTمنبع: ANI

پلیس رایپور در 16 آوریل دو قاچاقچی را با شاخ گوزن باتلاقی به ارزش 2.5 میلیون روپیه دستگیر کرد. قاچاقچیان به دنبال مشتری برای فروش شاخ بودند. پلیس بر اساس بند 51 قانون حفاظت از حیات وحش 1972 علیه قاچاقچیان اقدام کرده است. آرچانا دهوراندار، TI Civil Line، رایپور، هنگام صحبت با رسانه ها، گفت: “اطلاعاتی دریافت شد که 2 نفر (وزیر شیخ، عتیق احمد) در حال جستجو هستند. برای خریدار برای فروش شاخ گوزن مردابی. شعبه جنایی 2 شاخ از آنها کشف کرده است. بر اساس بخش 51 قانون حفاظت از حیات وحش 1972 علیه آنها اقدام شده است.