چاتیسگر: ظاهراً دو پدر و پسر در درگیری جمعی Bemetara کشته شدند | اخبار

11 آوریل 2023، 09:31 عصر ISTمنبع: ANI

یک زوج پدر و پسر در 10 آوریل در درگیری جمعی Bemetara جان خود را از دست دادند. اجساد آنها در ساعات اولیه 20 فروردین در مزرعه ای نزدیک روستای بیرانپور محل درگیری پیدا شد. نخست وزیر بوپش باگل غرامت 10 میلیون روپیه و شغلی را برای خانواده متوفی اعلام کرده است. پادوم سینگ آلما در حین صحبت با ANI، گفت: “اجساد متوفی به عنوان دو پدر و پسر شناسایی شده است. انگار با چوب کتک خورده اند. اجساد به بیمارستان محلی منتقل شده اند. ما از خارجی ها خواسته ایم که به روستا نیایند و نظم و قانون را حفظ کنند.»