پ. چیدامبارام وزیر دارایی سابق: دولت اسکناس 2000 روپیه ای را برای اصلاح خطای پول زدایی در سال 2016 پس می گیرد | اخبار

20 مه 2023، 09:09 صبح ISTمنبع: بار در حال حاضر

پ. چیدامبارام، وزیر دارایی سابق، نظر خود را بیان کرد که برداشتن اسکناس 2000 روپیه بار دیگر نوعی از ارز زدایی است و نشان می‌دهد که دولت اکنون در حال اصلاح اشتباه قبلی است که در خلال پول‌زدایی در سال 2016 انجام شده است. به گفته چیدامبارام، تصمیم برای انتشار اسکناس 2000 روپیه نادرست بود زیرا ذخیره سازی راحت پول سیاه را تسهیل می کرد.