پی چیدامبارام درباره پیروزی بزرگ کنگره در کارناتاکا، «کنگره بر مسائل محلی متمرکز شد» | اخبار

14 مه 2023، 09:00 صبح ISTمنبع: بار در حال حاضر

به گفته پی چیدامبارام، انتخابات کارناتاکا بر ایالت متمرکز بود و با سایر انتخابات از جمله نظرسنجی لوک سبها همسو نبود. او معتقد است که رهبری کنگره شرایط را درک کرده و بر رهبران محلی برای رسیدگی به مسائل منطقه ای تاکید کرده است.