پیوش گویال: نخست وزیر مودی انرژی جدید و وحدت در هند به ارمغان آورده است اخبار

23 آوریل 2023، 10:24 صبح ISTمنبع: ANI

پیوش گویال وزیر بازرگانی و صنعت در 22 آوریل در Saurashtra Tamil Sangamam در Somnath گجرات شرکت کرد. وزیر امور خارجه در توضیحی به رسانه ها گفت: “رویای نخست وزیر نارندرا مودی و تلاش برای ایجاد “Ek Bharat، Shreshtha Bharat” قابل قدردانی است. Saurashtra Tamil Sangam ابتکاری برای اصلاح روابط بین ایالت ها است. نخست وزیر مودی انرژی های جدیدی به ارمغان آورده است. وحدت در کشور ما مطمئناً تا سال 2047 به آرزوی آمریت کال خواهیم رسید.”