پیوش گویال: صنعتگران فرانسوی برای سرمایه گذاری در هند هیجان زده هستند: پیوش گویال | اخبار

12 آوریل 2023، 09:23 صبح ISTمنبع: TOI.in

صنعتگران فرانسه برای سرمایه گذاری در هند، افزایش تجارت خود و پیشبرد روابط اقتصادی با هند هیجان زده هستند. دیدار خوبی با وزرای فرانسه داشتم. فرانسه از ما در زمینه ایجاد یک FTA خوب برای روابط هند و اتحادیه اروپا حمایت کرده است. صنایع فرانسه شاهد توسعه در هند بوده است. پیوش گویال، وزیر اتحادیه، گفت که نحوه تغییر سیاست‌ها در هند از نظر سرمایه‌گذاری، تأثیر زیادی روی فرانسه گذاشته است.