پیلوت ساچین در محل اعتراض کشتی گیران خواستار پیگیری حقوقی بدون جانبداری شد | اخبار

19 مه 2023، 08:28 عصر ISTمنبع: ANI

رهبر کنگره ساچین پیلوت در 19 مه وارد جانتار مانتار در دهلی شد تا با کشتی گیرانی که علیه رئیس فدراسیون کشتی هند (WFI) بریج بوشان شاران سینگ معترض هستند ملاقات کند. در محل معترض نیز سخنرانی کرد. وی در گفتگو با رسانه های حاضر در محل معترض گفت: از 26 روز گذشته این کشتی گیران شریف به نشانه اعتراض در جانتر مانتار تحصن کرده اند… آنها فقط خواستار رسیدگی قضایی عادلانه و بدون جانبداری هستند، امیدوارم به زودی دریافت کنند. عدالت.”