پیله‌کار: J&K: بخش سروکشور بازار حراج پیله را در اودهامپور برگزار می‌کند | اخبار

02 ژوئن 2023، 07:14 عصر ISTمنبع: ANI

حراج کوکون با حمایت دولت در مجتمع دپارتمان سرو در اودهامپور در 01 ژوئن برگزار شد. تعداد زیادی از کشاورزان پیله‌رو از این منطقه با محصولات پیله‌روی خود برای فروش محصولات خود دست به دست می‌شوند. کشاورزان پیله‌رو و کارگزاران کارخانه‌های ابریشم، پیله‌های منطقه را مرغوب می‌دانند. آنها همچنین خواستار قیمت مناسب برای تهیه محصولات خود شدند.