پیش بینی رئیس RSS برای کشور: «هند در 20 تا 30 سال آینده جهان را به سمت صلح هدایت خواهد کرد اگر…» | اخبار

17 آوریل 2023، 05:36 عصر ISTمنبع: ANI

موهان باگوات، رئیس RSS در 16 آوریل در برهانپور مادیا پرادش، با پیش بینی سرنوشت هند در یک شرایط دقیق، گفت که هند تنها در صورتی جهان را به سوی صلح در 20 تا 30 سال آینده هدایت خواهد کرد که در مسیر “دارما” قدم بردارد. رئیس RSS با یادآوری اهمیت «دارما»، از وظایفی که هند در صورت ادامه مسیر صحیح باید با آن رقابت کند، به شدت صحبت کرد. «هند در 20 تا 30 سال آینده جهان را به سمت صلح هدایت خواهد کرد اگر از راه درست پیروی کند. مسیر. این تنها زمانی اتفاق می افتد که هند در مسیر دارما حرکت کند.» رئیس RSS گفت. این پیش‌بینی در جریان ساملان دارما-سانسکریت که در 16 آوریل در برهانپور نماینده مجلس برگزار شد، انجام شد.