پیش از پر کردن نامزدی، حزب سابق بنگالورو، باسکار رائو، به لرد گانشا دعا می کند | اخبار

12 آوریل 2023، 11:59 عصر ISTمنبع: ANI

کمیسر سابق پلیس بنگالورو و نامزد BJP از چامراجپت، باسکار رائو، قبل از ثبت نام در 12 آوریل، در معبد سری دودا گاناپاتی در بنگالور نماز خواند. رأی گیری برای انتخابات کارناتاکا در 10 می برگزار خواهد شد. رهبر BJP در حالی که در مورد نامزدی خود صحبت می کند. باسکار رائو گفت: “نیاز به ایجاد تغییر در زندگی مردم وجود دارد. من خانه به خانه با مردم تماس خواهم گرفت و از آنها می خواهم که رای دهند، زیرا درصد رای در مراکز شهری پایین است.”