پیستون رینگ و رایدر رینگ – تفلون ایران

هنگامی که پیستون در حرکت احتراق به سمت تحت رانده می شود ، یک نیروی جانبی را در جهت مخالف زاویه دار وارد می کند. به طور معمول سه حلقه پیستون بر روی یک پیستون وجود داراست و عملکردهای مختلفی را انجام می دهند. برای این‌که پیستون درون سیلندر حرکت کند، باید مسافت ای دربین سیلندر و پیستون وجود داشته باشد. به جهت نگهداری همین مسافت ، پیستون باید دقیقاً ماشین کاری شود و آلیاژی که از آن ساخته شده است دقیقاً مشخص و معلوم می شود تا انبساط حرارتی را در لحاظ بگیرد. این عبور گاز از پیستون و داخل میل لنگ به عنوان دمنده شناخته می شود و به جهت محافظت فشرده سازی بایستی به دست کم برسد. رینگ در اختیار گرفتن روغن طبق معمول از دو رینگ تراش میل کروم نازک ساخته می شود که فاصله ای در بین آنها قرار داده شده می باشد تا روغن بیرون شود. بعد از آن میل لنگ , فلایویل را چرخانده و به وسیله سیستمی به نام کلاچ , اقتدار ایجاد شده را به جعبه دنده یا گیربکس می‌دهد , سپس شما حساس گزینش دنده , توان ایجاد شده را به چرخها رسانده و سبب حرکت خودرو میشوید . در هنگام بالا رفتن همین قطعه، سوخت متراکم شده و پس از احتراق، به سمت زیر حرکت می کند. همچنین درصورتیکه کف پیستون خیلی سرد عمل نماید ،لایه های ترکیب هوا سوخت همسایه آن نمی سوزد . ضربه پیستون به طور معمول زمانی موتور سرد می باشد ، قبل از این‌که پیستون روزگار گرم شدن و انبساط خویش را داشته باشد ، بدتر می شود. ولی در خود به جای نمک , ماده خنک کننده فریون دارااست , از این پیستون در موتور خودروهایی به کار گیری میگردد که در نواحی دوچندان گرم هستند و تقریبا در همگی فصول سال گرم هستند . امروزه در خودرو های سواری، از پیستون های آلومینیمی، به استدلال سبکی و انتقال حرارت بهتر، استعمال می گردد، که به دو طرز ریختگی یا آهنگری ساخته می شوند. موتورهای تولیدی مدرن اصطکاک فی مابین پیستون و دیواره سیلندر را حساس استعمال از روکش های پیستون ناچیز اصطکاک ، اکثر کمتر می دهند. همین حذف وزن را به دست کم می رساند و سطح تماس میان پیستون و دیواره سیلندر را کمتر می دهد ، به این ترتیب اصطکاک کمتر می یابد. در واقع اهمیت وارد شدن حرارت به گاز درون سیلندر، حجم گاز در سیلندر ارتقاء می یابد و اهمیت بیرون شدن گرما از سیلندر، فشار گاز کاهش یافته و اصلی اینکار، گاز راحتتر فشرده می شود. اگر شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه piston 91 mm بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.