پژوهشگر ژاپنی در مورد نقش هند برای هند و اقیانوس آرام با ثبات و مرفه | اخبار

12 آوریل 2023، 06:32 عصر ISTمنبع: ANI

هند تحت رهبری نخست وزیر مودی همچنان جهان را با رشد سریع و شتاب در حال ظهور در اقیانوس هند و اقیانوس آرام تحت تاثیر قرار می دهد. انتظار می رود که هند مسیر جدیدی از سیاست جهانی را در بیشتر قرن بیست و یکم منطقه هند و اقیانوس آرام ترسیم کند. ساتورو ناگائو، محقق ژاپنی و عضو غیر مقیم موسسه هادسون، مستقر در توکیو، نیز از نفوذ جهانی هند استقبال کرد.