پنجاب: آنیل سارین از BJP سیلی زدن یک پلیس به رهبر زن کشاورز در گورداسپور را محکوم کرد | اخبار

19 مه 2023، ساعت 12:11 صبح ISTمنبع: ANI

به دنبال ویدئوی ویروسی تکان دهنده که در آن ظاهراً یک پلیس در حال سیلی زدن به یک زن مسن در جریان اعتراض به تصرف زمین در بزرگراه ملی دهلی-کاترا در 17 مه دیده می شود، سخنگوی ارشد پنجاب BJP آنیل سارین در 18 مه این حادثه را محکوم کرد. انیل سارین گفت. هر اختلافی که در مورد غرامت به کشاورزان توسط دولت ایالتی تحت پروژه بهارات مالا وجود دارد، باید حل شود. اما تنها با صحبت با کشاورزان چاره اندیشی می شود و ماجرای سیلی خوردن سرپرست زن کشاورز از سوی پرسنل نیروی انتظامی محکوم است.