پناهندگان افغان از سازمان ملل متحد خواستند که از شکایت های خود مطلع شود | اخبار

11 نوامبر 2020 ، ساعت 11:40 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

تعداد زیادی از پناهجویان افغان و کسانی که در دهلی نو پایتخت هند پناهنده شده اند ، تظاهراتی برگزار کردند و از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستند که از وخامت استانداردهای زندگی خود مطلع شود. افغان ها گفتند که به دلیل درگیری طولانی مدت در کشور خود مجبور به پناه دادن در کشورهای مختلف از جمله هند شدند. از این رو ، آنها به دنبال بسته های حمایت اجتماعی و مجوزهای کار از سازمان ملل هستند. در هند حدود 11000 پناهنده افغان ثبت شده وجود دارد. همچنان از کسانی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند استقبال می کند. افغان ها می گویند که از دهلی نو قدردان هستند. اما یک آینده ناامن واقعاً آنها را آسیب پذیر کرده است.